Wykład „Jak mówić, żeby dzieci uczyły się w szkole i w domu”

Wykład „Jak mówić, żeby dzieci uczyły się w szkole i w domu”

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na wykład „Jak mówić, żeby dzieci uczyły się w szkole i w domu”, który odbędzie się 7 września 2017 r. o godz. 17:00

Na wykładzie mowa będzie m.in. o następujących kwestiach:

  • Rodzaje granic i ich znaczenie w relacjach interpersonalnych.
  • Umiejętności radzenia z uczuciami własnymi oraz uczuciami dzieci.
  • Zachęcanie do współpracy.
  • Zachęcanie do samodzielności.
  • Istota kary i dyscypliny w wychowaniu. Jak działa kara, a jak konsekwencja?
  • Skuteczne rozwiązywanie konfliktów i problemów.
  • Wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania niektórych ról.
  • Znaczenie pochwały i zachęty w kształtowaniu samooceny dziecka.

Zajęcia odbędą się w Białostockiej Akademii Rodziny, ul. Ciepła 32 sala 33 (III piętro)

W trakcie trwania warsztatów, organizatorzy zapewniają fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat w budynku Białostockiej Akademii Rodziny przy ul. Ciepłej 32. Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

autor: Mirosław Truchel

facebook