O Nas

Białostocka Akademia Rodziny (BAR) została utworzona 23 lutego 2013 r. w wyniku inicjatywy Prezydenta Białegostoku, wynikającej z priorytetu B5 strategii rozwoju miasta Białystok na lata 2011-2020.

Głównym zadaniem postawionym przed BAR jest szeroko rozumiana edukacja i promocja rodziny. Adresatami działań są wszystkie grupy społeczne: młodzież, małżonkowie, rodzice i dziadkowie.

Zadania te realizujemy poprzez organizowanie wykładów, szkoleń oraz warsztatów, na których specjaliści podejmują tematy dotyczące rodziny, wychowania oraz wzmacniania relacji rodzinnych.
Nasze szeregi tworzą osoby, które dobrze rozumieją problematykę rodzinną.

Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo zawsze aktualny harmonogram wydarzeń.

W biurze BAR oczekują na Państwa osoby, do których można zgłosić chęć uczestnictwa w warsztatach. Chęć udziału w zajęciach można również zgłaszać telefonicznie lub e-mailem.

Jeśli jakiś temat jest dla Państwa ważny, a nie został przez nas jeszcze poruszony, prosimy o podzielenie się z nami swoimi pomysłami.

Nie możemy obiecać nikomu, że rozwiążemy za niego problemy rodzinne, ale dołożymy starań, aby dać mu wiedzę i motywację, by to on sam mógł się z nimi uporać.

Wykorzystanie i przetwarzanie publikacji i artykułów zamieszczonych na stronie internetowej

Białostocka Akademia Rodziny jest otwarta na możliwość wykorzystania publikacji i artykułów zamieszczonych na stronie internetowej www.rodzina.bialystok.pl, z zachowaniem obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawa autorskiego. Cytowanie, wykorzystanie fragmentów tekstu musi zawsze być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora tekstu oraz źródłem ich pochodzenia (adres strony internetowej). Wykorzystanie treści artykułów w celu zamieszczenia ich na innych serwisach internetowych lub publikacjach w gazetach jest możliwa, jednak wymaga każdorazowo pisemnej zgody autora tekstu.

Białostocka Akademia Rodziny w mediach

facebook