„OPOWIEŚCI PODRÓŻNICZE - 4 STRONY ŚWIATA” ONLINE - ANTARKTYDA

„OPOWIEŚCI PODRÓŻNICZE - 4 STRONY ŚWIATA” ONLINE - ANTARKTYDA

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na trzecie spotkanie ONLINE z cyklu „Opowieści podróżnicze - 4 strony świata”, który odbędzie się 16 czerwca 2021 r. o godz. 17:00

Kolejna opowieść będzie o wyprawie na Antarktydę, która jest najzimniejszym kontynentem świata. Dowiemy się jak wygląda rejs statkiem przez legendarną cieśninę Drake’a.

Spotkamy różne gatunki pingwinów, potężne góry lodowe i niesamowite krajobrazy.

Prowadzący - Mariusz Lewicki - podróżnik, pilot wycieczek i pasjonat

Spotkanie aplikacji Microsoft Teams
Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab54b28d71837492586525846241376d8%40thread.tacv2/1615321719103?context=%7b%22Tid%22%3a%22b22e19d5-0f02-4df9-b805-dc1e970aa988%22%2c%22Oid%22%3a%22d1d7b888-a18b-426a-8de7-d9316959ba5c%22%7d

Serdecznie zachęcamy do udziału!

autor: Białostocka Akademia Rodziny

facebook