Spotkanie grupy geneanologicznej

Spotkanie grupy geneanologicznej

Białostocka Akademia Rodziny serdecznie zaprasza na spotkanie grupy geneanologicznej, które rozpocznie się 10.02.2021r. o godz. 18:00.

Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie naszej grupy, które rozpocznie się 10.02.2021r. o godz. 18:00.

(tradycyjnie w drugą środę miesiąca)
Więcej szczegółów będzie się pojawiać bliżej terminu naszego spotkania.
Zapraszam do zaglądania i dyskusji na naszym profilu na FB.
Pozdrawiam - Marcin Karczewski
________________________________________________________________________________
Spotkanie aplikacji Microsoft Teams
Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a88e34983084f4bc7ba379a284d3e27df%40thread.tacv2/1610568203133?context=%7b%22Tid%22%3a%22b22e19d5-0f02-4df9-b805-dc1e970aa988%22%2c%22Oid%22%3a%22d1d7b888-a18b-426a-8de7-d9316959ba5c%22%7d

autor: Białostocka Akademia Rodziny

facebook