Kariera Na Miarę Potrzeb

Kariera Na Miarę Potrzeb

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na bezpłatne spotkania z doradcami zawodowymi.

Niektórzy chcą wykazywać się w pracy swoją kreatywnością, dla innych ważna jest przede wszystkim równowaga pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Zrób sobie prezent w nowym roku i dowiedz się o Sobie czego jeszcze być może jeszcze nie wiesz.

Obrazkowy Test Zawodów Martina Achtnicha jest certyfikowaną metodą stworzoną w Szwajcarii dla doradców zawodowych. Składa się z dwóch serii fotografii, przedstawiających czynne zawodowo kobiety i mężczyzn w trakcie wykonywania przez nich pracy. Celem testu jest uchwycenie optymalnej relacji osoby do świata zawodowego i do przedstawionych na obrazkach czynności. Nie chodzi przy tym o ustalenie preferencji określonych zawodów; nie jest więc ważna znajomość nazw przedstawianych zawodów ani ich rozpoznanie. Istotnym elementem diagnozy skłonności zawodowych Metody BBT jest też rozmowa na temat dokonanych wyborów; test przyczynia się do podniesienia samowiedzy i ukierunkowania zainteresowań zawodowych. Określona w badaniu struktura skłonności zawodowych pozwala na rozpoznanie charakteru zawodowego i przewidywanie optymalnego stylu aktywności na rynku pracy.

Grupa odbiorców: od 17 roku życia

Możliwość kontaktu osobistego lub w formie on-line.

Proponowane terminy spotkań z doradcami zawodowymi:

Poniedziałek-piątek godz. 10.00-17.00, od 18.01.2021 roku.

W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 85 651 58 55


autor: Białostocka Akademia Rodziny

facebook