Warsztaty - Skuteczna komunikacja z dziećmi

Warsztaty - Skuteczna komunikacja z dziećmi

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na warsztaty - Skuteczna komunikacja z dziećmi, które rozpoczną się dnia 05 grudnia 2019 r. o godz. 17:00.

"Skuteczna komunikacja z dziećmi" to cykl warsztatów skierowanych do rodziców dzieci w każdym wieku. Ich celem jest doskonalenie umiejętności wychowawczych poprzez budowanie relacji dorosły-dziecko opartej na dialogu i wzajemnym szacunku.

W trakcie spotkań rodzice podejmą próbę znalezienia odpowiedzi na pytania: jak kochać mądrze, okazywać szacunek dla uczuć i potrzeb dziecka, akceptować trudności i ograniczenia, obdarzać zaufaniem, dostrzegać starania i mocne strony dziecka, a także jak nauczyć dziecko respektowania ograniczeń?

Warsztaty będą obejmować m.in. tematykę:

  1. Budowanie granic w oparciu o pozytywną komunikację.
  2. Jak komunikować swoje uczucia - wyrażanie i nazywanie uczuć swoich i dziecka.
  3. Komunikacja w krytyce i pochwale - jak o nią zadbać.
  4. Zapraszanie dziecka do współpracy bez manipulacji.
  5. Rozwiązywanie konfliktów i problemów w oparciu o dialog.
Warsztaty prowadzone są metodami aktywnymi m.in. praca w małych grupach, dyskusja, scenki. Uczestnicy będą mieli również możliwość dzielenia się zarówno wcześniejszymi swoimi doświadczeniami a także doświadczeniami z zastosowania poznawanych technik podczas zajęć.

Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silniejszej więzi między rodzicami a dziećmi.

Warsztaty składają się z 3 spotkań (1 w tygodniu) po 3 godziny edukacyjne.

Terminy warsztatów:

1 spotkanie - dnia 05 grudnia 2019 r. (czwartek) w godzinach 17:00-19:15,

2 spotkanie - dnia 12 grudnia 2019 r. (czwartek) w godzinach 17:00-19:15,

3 spotkanie - dnia 19 grudnia 2019 r. (czwartek) w godzinach 17:00-19:15.

Miejsce zajęć:

Białostocka Akademia Rodziny w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy ul. Ciepłej 32 (sala nr 10, parter).

Osoby chętne proszone są o zapisanie się poprzez formularz rejestracyjny.

W trakcie trwania warsztatów Organizatorzy zapewniają na miejscu fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat. Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

Serdecznie zachęcamy do udziału!

autor: Białostocka Akademia Rodziny

facebook