Darmowe wejściówki dla rodzin na mecz Jagiellonii

Darmowe wejściówki dla rodzin na mecz Jagiellonii

W środę 15 maja 2019 r. o godz. 20.30 rywalem Jagiellonii Białystok na stadionie przy ul. Słonecznej 1 będzie Legia Warszawa.

Białostocka Akademia Rodziny posiada do rozdania darmowe wejściówki dla rodzin z dziećmi. Chętnych prosimy o zgłaszanie się poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia, oddzielnie dla każdej osoby (dotyczy to również dzieci). W polu „uwagi” prosimy koniecznie podać numer PESELosoby zapisanej. Zgłoszenie nie zawierające numeru PESEL nie będzie brane pod uwagę.

W imieniu Jagiellonii Białystok jako organizatora meczu, a co za tym idzie, Administratora danych osobowych, w związku z planowanym udziałem Państwa oraz Państwa dzieci w meczu Jagiellonii Białystok prosimy o zapoznanie się z treścią obowiązku informacyjnego, dotyczącego przetwarzania danych osobowych oraz podpisanie go.

1. Każdy pełnoletni uczestnik grupy zorganizowanej powinien podpisać oświadczenie I. Obowiązek informacyjny wobec pełnoletniego uczestnika grupy zorganizowanej.

2. Rodzice/Opiekunowie dzieci powinni podpisać oświadczenie II. Obowiązek informacyjny wobec dziecka i przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna).

Następnie prosimy o przekazanie podpisanych oświadczeń w formie skanu lub zdjęcia na adres e-mail: sekretariat2@ckubialystok.pl lub w formie papierowej na adres: ul. Żabia 5, 15-448 Białystok, niezwłocznie po dokonaniu rejestracji na mecz.

Informujemy, że bez dostarczonych oświadczeń nie będą mogli Państwo wejść na mecz - jest to procedura dotycząca każdego meczu odbywającego się w Białymstoku.

Osoby z listy podstawowej które spełnią powyższe wymagania otrzymają maila z informacjami organizacyjnymi.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych informujemy iż, dane osobowe uczestników będą przetwarzane jedynie w celu prawidłowego wykonywania zadania polegającego na organizowaniu wejścia na mecz. Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Białostocką Akademię Rodziny na potrzeby organizowania wejścia na mecz. W ciągu 7 dni roboczych następujących po meczu dane zostaną usunięte z bazy Białostockiej Akademii Rodziny.

Ilość miejsc jest ograniczona.

autor: Białostocka Akademia Rodziny

facebook