Zachęcamy do udziału w ogólnopolskim konkursie „POZNAJMY SIĘ

Zachęcamy do udziału w ogólnopolskim konkursie „POZNAJMY SIĘ"

Białostocka Akademia Rodziny zachęca do udziału w ogólnopolskim konkursie „POZNAJMY SIĘ”.

Koalicja organizacji pozarządowych reprezentowana przez Fundację Ludzi Otwartej Wyobraźni-FLOW organizuje Ogólnopolski Konkurs „POZNAJMY SIĘ”, adresowany do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, na projekty prezentujące przybyłych do Polski uchodźców i imigrantów oraz przedstawicieli zamieszkujących od dawna w naszym kraju mniejszości etnicznych i narodowych.

Celem Konkursu „POZNAJMY SIĘ” jest pogłębienie wiedzy o wielokulturowości naszego społeczeństwa, kształtowanie postaw akceptacji kulturowej różnorodności oraz rozwijanie empatii i życzliwości młodego pokolenia wobec osób, które często po tragicznych przeżyciach musiały opuścić swój kraj i przebywają obecnie w Polsce.

Konkurs objęty został patronatem przez: Rzecznika Praw Obywatelskich – Adama Bodnara , Rzecznika Praw Dziecka – Marka Michalaka, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”, wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”, Stowarzyszenie Wielokulturowy Kraków.

Projekty prezentujące konkretne osoby, określone środowiska i ich kulturowe tradycje mogą być przygotowane w formie filmu, prezentacji scenicznej, wystawy plastycznej lub fotograficznej, opracowanych wywiadów i reportaży lub innych, wymyślonych przez uczestników konkursu form przekazu. Ważny jest zakres i sposób upowszechniania przygotowanych przez uczestników prac.

Udział w Konkursie należy zgłaszać do 31 marca 2019 r., a prace projektowe wykonać do końca roku szkolnego 2018/2019.

Szczegółowe informacje i formularze zgłoszeń znajdują się na stronie internetowej www.konkurspoznajmysie.pl

autor: Białostocka Akademia Rodziny

facebook