Wykład „Jak radzić sobie ze stresem?”

Wykład „Jak radzić sobie ze stresem?”

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na wykład „Jak radzić sobie ze stresem?”, który odbędzie się 27 listopada 2017 r. o godz. 17:00.

Wykład będzie obejmować tematykę.

  • Czym jest stres?
  • Co powoduje stres?
  • Rodzaje stresów i rodzaje jego wyrażania.
  • Jak rozwiązywać problemy wynikające ze stresu.
  • Ja i moje emocje.
  • Moi bliscy, a moje emocje.
  • Jak podtrzymywać relacje i wyrażać własne zdanie, nie tracąc panowania nad sobą?
  • Jak radzić sobie ze swoim stresem?
  • Jak właściwie reagować na stres innych?

Prowadząca: mgr Urszula Zagan

- studia (1988-1993) – KUL teologia, specjalizacja – pedagogika rodziny
- uprawnienia pedagogiczne – Studium Pedagogiczne KUL- doradca metodyczny – 18 lat – Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku- prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnych- trener umiejętności społecznych – na poziomie 5 Europejskich Ram Kwalifikacji (Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Akademia Rozwoju Umiejętności Trenerskich)- trener umiejętności zastępowania agresji – Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SOPHIA w Starachowicach (Jakub Kołodziejczyk, Elżbieta Potempska)

Zajęcia odbędą się w Białostockiej Akademii Rodziny ul. Ciepła 32 w sali nr 32.
W trakcie trwania zajęć organizatorzy zapewniają na miejscu fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat.

Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

autor: Mirosław Truchel

facebook