Warsztaty „Rodzeństwo bez rywalizacji”

Warsztaty „Rodzeństwo bez rywalizacji”

​Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na cykl warsztatów „Rodzeństwo bez rywalizacji”, które rozpoczną się 13 listopada 2017 r. o godzinie 16:30.

„Rodzeństwo bez rywalizacji” to II część programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a przede wszystkim z adekwatnych ćwiczeń, dramy, debaty. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne wypróbowywanie nowych umiejętności w postaci zadań domowych.

Przewidywana liczba godzin – 40 godzin dydaktycznych (w cyklach 4 godz. x 10 spotkań). Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki i czwartki tj. od 13 listopada do 14 grudnia 2017 r.
Zapisać się mogą osoby, które ukończyły pierwszą część szkoły. (Tytuł I części: „Jak skutecznie komunikować się z dziećmi?”).

Zajęcia odbędą się w Białostockiej Akademii Rodziny ul. Ciepła 32, sala nr 32 (III piętro)
W trakcie trwania warsztatów, organizatorzy zapewniają fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat w budynku Białostockiej Akademii Rodziny przy ul. Ciepłej 32.
Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

autor: Mirosław Truchel

facebook