Wykład „Jak pogodzić życie rodzinne z zawodowym”

Wykład „Jak pogodzić życie rodzinne z zawodowym”

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na wykład wykład „Jak pogodzić życie rodzinne z zawodowym” który odbędzie się 11 maja 2017 r. o godz. 17.00

Na wykładzie będzie mowa m.in. o tym:

  • czy można pogodzić życie rodzinne z udanym życiem zawodowym
  • jakie są powody braku równowagi pomiędzy życiem rodzinnym, a zawodowym
  • dlaczego ludzie często wybierają w hierarchii ważności pracę zawodową nad życie rodzinne i jak to zmienić
  • jakie są skutki braku równowagi pomiędzy życiem rodzinnym, a zawodowym
  • sposoby pogodzenia życia rodzinnego z zawodowym
  • plan wdrożenia zmian w pogodzeniu życia rodzinnego z zawodowym

Zajęcia odbędą się w Białostockiej Akademii Rodziny, ul. Sokólska 1 w sali nr 115.

W trakcie trwania zajęć, organizatorzy zapewniają fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat w budynku Białostockiej Akademii Rodziny przy ul. Sokólskiej 1. Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

autor: Mirosław Truchel

facebook