Wykład „Kiedy zostaje puste gniazdo”

Wykład „Kiedy zostaje puste gniazdo”

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na wykład „Kiedy zostaje puste gniazdo”, który odbędzie się dnia 12 grudnia 2016 r. o godzinie 17:00.

Na wykładzie mowa będzie o tym:

  • czym jest syndrom pustego gniazda
  • moje dziecko jest dorosłe - strata czy szansa
  • kiedy rodzic z kierownika życia dziecka staje się widzem
  • pustka po stracie dziecka, które było całym życiem
  • jak nie bać się samodzielności dziecka
  • jak na nowo budować relacje z małżonkiem
  • czas na rozwój siebie, zainteresowań
  • samotny rodzic dorosłego dziecka
  • przykłady dobrych postaw i zachowań w sytuacji pustego gniazda
  • przykłady gdzie szukać pomocy w sytuacji syndromu pustego gniazda

Wykład poprowadzi psycholog p. Joanna Dejko.

Zajęcia odbędą się w Białostockiej Akademii Rodziny w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Sokólska 1 w sali nr 115.
W trakcie trwania zajęć organizatorzy zapewniają na miejscu fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat. Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

autor: Mirosław Truchel

facebook