Agresja i nieposłuszeństwo u dzieci - wykład

Agresja i nieposłuszeństwo u dzieci - wykład

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na wykład pt. „Agresja i nieposłuszeństwo u dzieci”, który odbędzie się dnia 7 października 2016 r. o godzinie 17:00.

Na wykładzie poruszone zostaną następujące tematy:

  • agresja, a nieposłuszeństwo,
  • czy dziecko nieposłuszne jest źle wychowane?,
  • powody, dla których dzieci nas nie słuchają,
  • przyczyny i rodzaje agresji,
  • społeczne i rodzinne uwarunkowania zachowań agresywnych, niewłaściwych postaw rodzicielskich,
  • konsekwencje zachowań agresywnych wśród dzieci,
  • kilka przykładów metod skutecznego działania, czyli jak skutecznie rozwiązywać problemy związane z nieposłuszeństwem i agresją dzieci,
  • formy przeciwdziałania agresji w szkole, klasie, domu, na podwórku,
  • współdziałanie dorosłych na różnych płaszczyznach,
  • gdzie szukać pomocy?

Wykład poprowadzi pani Joanna Dejko.

Zajęcia odbędą się w Białostockiej Akademii Rodziny ul. Sokólska 1, sala nr 115.

W trakcie trwania zajęć, organizatorzy zapewniają na miejscu fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat.
Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

autor: Mirosław Truchel

facebook