„Rodzeństwo bez rywalizacji” - warsztaty dla rodziców

„Rodzeństwo bez rywalizacji” - warsztaty dla rodziców

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na cykl warsztatów „Rodzeństwo bez rywalizacji”, który rozpocznie się dnia 8 września 2016 r. o godz. 16:30

„Rodzeństwo bez rywalizacji” to II część programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a przede wszystkim z adekwatnych ćwiczeń i debaty. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne wypróbowywanie nowych umiejętności w postaci zadań domowych.

Przewidywana liczba godzin – 40 godzin dydaktycznych (w cyklach 4 godz. x 10 spotkań).
Zapisać się mogą osoby, które ukończyły pierwszą część szkoły. (Tytuł I części: „Jak skutecznie komunikować się z dziećmi”).

Zajęcia będą odbywały się w Białostockiej Akademii Rodziny, ul. Sokólska 1 w sali nr 115.

W trakcie trwania warsztatów, organizatorzy zapewniają fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat w budynku Białostockiej Akademii Rodziny przy ul. Sokólskiej 1. Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

autor: Mirosław Truchel

facebook