Wykład „Wychowanie dzieci z zaburzeniami rozwoju”

Wykład „Wychowanie dzieci z zaburzeniami rozwoju”

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na 3 godzinny wykład „Wychowanie dzieci z zaburzeniami rozwoju", który odbędzie się dnia 30 maja 2016 r. o godzinie 17:00.

Na spotkaniu mowa będzie o podstawowych problemach, z którymi borykają się rodziny wychowujące dzieci z zaburzeniami.

Poruszone będą tematy takie jak:

 • Przyczyny i rodzaje zaburzeń rozwoju dzieci.
 • Nerwice u dzieci (ruchowe, wegetatywne i wielobjawowe).
 • Zaburzenia rozwoju mowy (mowa opóźniona, jąkanie się, mutyzm wybiórczy, zaburzeniaartykulacji mowy).
 • Inne nieprawidłowości (nieśmiałość, nadpobudliwość psychoruchowa).
 • Zaburzenia rozwoju dziecka wynikające nie z wad fizjologicznych czy genetycznych alespowodowane niewłaściwą opieką środowiska i dysfunkcjami emocjonalnymi, wymagająsystematycznego leczenia psychologicznego i zainteresowania ze strony dorosłych.
 • Trudności związane z rozwojem dziecka.
 • Wypalanie się rodziców dziecka.
 • Trudności w interakcji rodzic-dziecko.
 • Trudności w interakcji rodzic-rodzic.
 • Pomoc współmałżonka.
 • Potrzeby rodzica.
 • Przyszłość dziecka z zaburzeniami rozwoju.
 • Marzenia rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju.
 • Gdzie można szukać pomocy w przypadku zaburzeń rozwoju dziecka.

Warsztaty odbędą się w Białostockiej Akademii Rodziny ul. Sokólska 1, w sali nr 115.
W trakcie trwania zajęć organizatorzy zapewniają na miejscu fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat.

Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

autor: Mirosław Truchel

facebook