Wykład „Kiedy i jak rozmawiać z dziećmi o seksualności?”

Wykład „Kiedy i jak rozmawiać z dziećmi o seksualności?”

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na wykład dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym pt. „Kiedy i jak rozmawiać z dziećmi o seksualności?” które odbędą się dnia 7 grudnia o godz. 17:00.

Celem warsztatów jest:

  • przekazywanie wiedzy o seksualności dziecka przed okresem dojrzewania
  • kształtowanie praktycznych umiejętności rozmawiania z dzieckiem o seksualności (zasady prowadzenia rozmowy oraz propozycja schematu dialogu z dzieckiem)
  • uczenie właściwych sposobów reagowania na dziecięce zachowania seksualne
  • zapoznanie z najistotniejszymi zasadami chroniącymi dziecko przed przemocą seksualną.

Zajęcia odbędą się w Białostockiej Akademii Rodziny ul. Sokólska 1, sala nr 115.

W trakcie trwania zajęć organizatorzy zapewniają na miejscu fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat.
Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym

autor: Mirosław Truchel

facebook