WARSZTATY PIERWSZEJ POMOCY MAŁYM DZIECIOM

WARSZTATY PIERWSZEJ POMOCY MAŁYM DZIECIOM

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na warsztaty o udzielaniu pierwszej pomocy małym dzieciom w nagłych zdarzeniach losowych.

Warsztaty odbędą się dnia 11 września 2015 r. w godzinach 16:30 - 20:00 w Białostockiej Akademii Rodziny Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku ul. Sokólska 1, w sali nr. 115.

W programie warsztatów m.in.:

  • charakterystyka anatomiczna dzieci
  • wyposażenie apteczki domowej
  • ocena stanu dziecka
  • algorytm RKO (resuscytacji krążeniowo oddechowej) u dzieci i niemowląt (BLS) - omówienie różnic
  • postępowanie z dzieckiem nieprzytomnym
  • najczęstsze stany zagrożenia życia (zadławienie, oparzenia, „nagła śmierć łóżeczkowa”, drgawki gorączkowe, zapalenie nagłośni, podgłośniowe zapalenie krtani, krwotoki, zatrucia, omdlenia i wstrząs, porażenie prądem, użądlenia i ukąszenia)
  • ćwiczenia praktyczne

Prowadzący:
Adrianna Cienkusz absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, posiadająca doświadczenie praktyczne w ratownictwie medycznym.
Andrzej Luszawski absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, z doświadczeniem w pracy ratownika WOPR, oraz w ratownictwie medycznym.

Z uwagi na ćwiczenia praktyczne jakie będą się odbywały podczas warsztatów, zalecany jest swobodny strój nie krępujący ruchów.

W trakcie trwania warsztatów Organizatorzy zapewniają na miejscu fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat. Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

autor: Mirosław Truchel

facebook