WARSZTATY DLA RODZICÓW „ZAPANUJ NAD GNIEWEM” - III EDYCJA

WARSZTATY DLA RODZICÓW „ZAPANUJ NAD GNIEWEM” - III EDYCJA

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na II edycję warsztatów dla rodziców „Zapanuj nad gniewem”.

Jeśli zauważasz, że gniew negatywnie wpływa na twoje relacje z bliskimi w rodzinie, uniemożliwia normalne funkcjonowanie w domu czy w pracy, albo zaczyna wręcz kierować twoim życiem - warsztaty są dla ciebie! Nie tylko dowiesz się, jak radzić sobie ze swoim gniewem, ale również nauczysz się właściwie reagować na gniew innych.

Warsztaty trwają 21 godzin, składają się z 7 spotkań (1 w tygodniu) po 3h. Podejmują zagadnienia: jak rozpoznać wczesne sygnały ostrzegawcze gniewu pochodzące z twojego ciała i umysłu; jak zidentyfikować i zmienić nierealistyczne oczekiwania, jakie żywisz wobec siebie i innych ludzi; jak skutecznie się porozumiewać, gdy pojawiają się różnice zdań - w małżeństwie, w rodzinie; jak doskonalić umiejętności panowania nad gniewem.

Warsztaty są skierowane do osób dorosłych, szczególnie do rodziców przeżywających trudne emocje.

Prowadzący: mgr Urszula Zagan

- studia (1988-1993) – KUL teologia, specjalizacja – pedagogika rodziny
- uprawnienia pedagogiczne – Studium Pedagogiczne KUL- doradca metodyczny – 18 lat – Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku- prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnych- trener umiejętności społecznych – na poziomie 5 Europejskich Ram Kwalifikacji (Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Akademia Rozwoju Umiejętności Trenerskich)- trener umiejętności zastępowania agresji – Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SOPHIA w Starachowicach (Jakub Kołodziejczyk, Elżbieta Potempska)

Plan warsztatów:

1. Zrozumieć i rozpoznać gniew

  • Postacie gniewu – kogo widzisz w lustrze?
  • Po zdjęciu maski: zrozumieć gniew i jego postacie

2. Rozpoznać czynniki wywołujące gniew i przygotować się na nie

  • Zrozumieć, co cię złości

3. Rozpoznać gniew w jego wczesnych fazach i zmniejszyć pobudzenie

  • Świadomość gniewu
  • Osłabienie pobudzenia towarzyszącego gniewowi

4. Rozpoznać i zmieniać myśli, które podsycają gniew

  • Identyfikowanie myśli, które podsycają gniew
  • Tworzenie alternatywnego scenariusza: nowe myślenie, nowe rozwiązania.

5. Zachować zimną krew w gorących sytuacjach

  • Asertywne rozwiązywanie problemów: konstruktywne wyrażanie gniewu w sytuacjach konfliktowych

6 i 7. Strategie reakcji na gniew

Pierwsze spotkanie warsztatowe odbędzie się 15 września 2015 r. w godz. 16.30 – 20.00 w Białostockiej Akademii Rodziny Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Sokólska 1 w Sali nr 115.

W trakcie trwania warsztatów, organizatorzy zapewniają fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat w budynku Białostockiej Akademii Rodziny przy ul. Sokólskiej 1. Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

autor: Mirosław Truchel

facebook