Warsztaty chemiczne „Akademia Młodego Naukowca” dla dzieci 9-12 lat

Warsztaty chemiczne „Akademia Młodego Naukowca” dla dzieci 9-12 lat

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na warsztaty chemiczne „Akademia Młodego Naukowca” dla dzieci w wieku 9-12 lat, które rozpoczną się dnia 14 września 2023 r. o godz. 17.00

Celem zajęć jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania dzieci wiedzą fizyko-chemiczną, rozwijanie pasji badawczej oraz twórczego myślenia uczestników warsztatów.

Tematyka zajęć:

  1. Reakcja zobojętniania, czyli samopompujący się balon
  2. Badanie występowania zjawiska napięcia powierzchniowego
  3. Krążek Newtona - otrzymywanie światła białego przez addytywne składanie barw
  4. Ciecz nienewtonowska - inteligentny płyn
  5. Fioletowe szaleństwo nadmanganianu potasu.
Zajęcia obejmują 5 spotkań w godz. 17.00 - 18.00 w terminach:

14, 21.09.2023 r.

5, 12, 19.10.2023 r.

Miejsce: Zajęcia odbędą się w Polskim Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA, ul. Witosa 15B.


Osoby chętne proszone są o zapisanie się poprzez formularz rejestracyjny. W UWAGACH proszę wpisać wiek uczestnika.

Pierwszeństwo udziału w warsztatach mają dzieci, które jeszcze nie uczestniczyły w takich zajęciach w Białostockiej Akademii Rodziny.

Rodzice zakwalifikowanego dziecka mają obowiązek wcześniejszego zgłoszenia nieobecności telefonicznie lub sms-em. W przypadku dwóch nieobecności, dziecko zostaje skreślone z listy uczestników.

Serdecznie zapraszamy!

autor: Białostocka Akademia Rodziny

facebook