Warsztaty „Projekt wychowawczy dla nastolatka”

Warsztaty „Projekt wychowawczy dla nastolatka”

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na warsztaty „Projekt wychowawczy dla nastolatka”, które poprowadzą Anna i Janusz Wardakowie.

Warsztaty przeznaczone są dla:

  • rodziców, którzy chcieliby lepiej przygotować się do okresu dorastania swoich dzieci
  • osób, które chciałyby lepiej zrozumieć, na czym polega specyfika okresu dorastania, jak przez ten okres bezpiecznie przejść
  • rodziców nastolatków, którzy nie rozumieją swoich dzieci, stracili z nimi kontakt, mają poczucie staną ciągłej wojny w domu

Dzięki tym warsztatom uczestnicy będą mogli:

  • zrozumieć specyfikę okresu dorastania
  • lepiej przygotować się do wyzwań, jakie swoją przed rodzicami nastolatków
  • zrozumieć, jakie zagrożenia i szanse niesie ze sobą okres dorastania
  • poznać zasady skutecznej komunikacji z nastolatkami

Ramowy plan warsztatów

1. Wykład „Projekt wychowawczy dla nastolatka”

2. Ćwiczenie „Mocne i słabe strony mojego dziecka”

3. Wykład „Efektywna komunikacja z nastolatkiem”

4. Ćwiczenie „Ocena jakości komunikacji rodzicielskiej”

5. Kazus „Agata”

6. Wykład „Zasady domowe i planowanie czasu”

7. Ćwiczenie „Opracowanie planu działania”, zadania i lektury domowe, podsumowanie

Prowadzący

Anna i Janusz Wardakowie - od 19 lat szczęśliwe małżeństwo i rodzice dziewięciorga dzieci w wieku od 0,5 do 18 lat. Są liderami i moderatorami Akademii Familijnej. Mają na swoim koncie liczne wykłady i prelekcje, a także artykuły prasowe i audycje radiowe, poświęcone wychowaniu dzieci i miłości małżeńskiej. Ania jest koordynatorem ds. współpracy z rodzicami w Szkole dla dziewcząt „Strumienie”, a Janusz wicedyrektorem ds. wychowawczych Szkoły dla chłopców „Żagle”. Obie placówki prowadzone są przez Stowarzyszenie „Sternik”.

Warsztaty odbędą się 11 października 2014 r. w godz. 10.00 – 17.00 w Białostockiej Akademii Rodziny Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Sokólska 1 w Sali nr 115.

W trakcie trwania warsztatów, organizatorzy zapewniają fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat w budynku Białostockiej Akademii Rodziny przy ul. Sokólskiej 1.

Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

autor: Mirosław Truchel

facebook