Wykład online „Dieta a cholesterol”

Wykład online „Dieta a cholesterol”

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na wykład ONLINE „Dieta a cholesterol”, który odbędzie się 22 czerwca 2022 r. o godz. 18.00

Tematyka wykładu:

1. Co jeść żeby pozbyć się złego cholesterolu?

2. Produkty zalecane i przeciwwskazane w diecie na cholesterol.

3. Diety stosowane w obniżaniu cholesterolu.

4. Badania laboratoryjne w diagnostyce hipercholesterolemii.

Wykład poprowadzi dietetyk Karolina Kujawowicz

Osoby chętne proszone są o zapisanie się poprzez formularz rejestracyjny.

Link do wykładu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3apdyswsR15noXsqwTsUlK_GfuSEaFCyUrKqPm5FrIZes1%40thread.tacv2/1655802462684?context=%7b%22Tid%22%3a%22b22e19d5-0f02-4df9-b805-dc1e970aa988%22%2c%22Oid%22%3a%221f4c5355-2ae4-4d49-8685-c50548c8c3bb%22%7d

Serdecznie zapraszamy

autor: Białostocka Akademia Rodziny

facebook