Wykład „Pomoc prawna obywatelom Ukrainy...”

Wykład „Pomoc prawna obywatelom Ukrainy...”

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na wykład „Pomoc obywatelom Ukrainy – prawne aspekty migracji, legalizacji pobytu i zatrudniania, integracja cudzoziemców w Polsce oraz konstytucyjne prawa i obowiązki”.

Podczas spotkania zostaną omówione podstawowe zagadnienia związane z przymusowa migracją Ukraińców w zakresie prawnym, społecznym i kulturowym oraz zasady integracji społecznej w nowej rzeczywistości. Przedstawione będą możliwości w zakresie legalizacji pobytu i związane z tym procedury administracyjne oraz aspekty prawne zasad i form zatrudnienia, jak też prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Będą też przekazane informacje w zakresie konstytucyjnych praw i obowiązków cudzoziemców.

Wykład poprowadzi prawnik Renata Agnieszka Olesiejuk

Wykład odbędzie się 17.05.2022 r. w godz. 17.00 - 19.00.

Miejsce: Białostocka Akademia Rodziny w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku, ul. Ciepła 32, sala nr 8 (parter).

Osoby chętne proszone są o zapisanie się poprzez formularz rejestracyjny.

W trakcie trwania warsztatów Organizatorzy zapewniają na miejscu fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat. Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

Serdecznie zapraszamy!

autor: Białostocka Akademia Rodziny

facebook