Spotkanie grupy genealogicznej

Spotkanie grupy genealogicznej

​Białostocka Akademia Rodziny serdecznie zaprasza na spotkanie grupy genealogicznej, które rozpocznie się 13.04.2022r. o godz. 18:00.

Grupa powstała po warsztatach pn. „Skąd nasz ród” prowadzonych przez dr Małgorzatę Frąckiewicz i Kamila Leszczyńskiego z Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. Pasjonaci genealogii prowadzą poszukiwania swoich przodków. Wszystkie osoby zainteresowane odkrywaniem własnej tożsamości są mile widziane. Grupa spotyka się raz w miesiącu.

Spotkanie odbędzie się ONLINE.

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a88e34983084f4bc7ba379a284d3e27df%40thread.tacv2/1610568203133?context=%7b%22Tid%22%3a%22b22e19d5-0f02-4df9-b805-dc1e970aa988%22%2c%22Oid%22%3a%22d1d7b888-a18b-426a-8de7-d9316959ba5c%22%7d

Zapraszamy!

autor: Białostocka Akademia Rodziny

facebook