Szkolenie z obrony cywilnej

Szkolenie z obrony cywilnej

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na szkolenie z obrony cywilnej, organizowane w ramach projektu LOWE, w dniach 28-29.03.2022 r.

Białostocka Akademia Rodziny i Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w mieście Białystok działające w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku im. Henryka Sienkiewicza zapraszają na szkolenie z obrony cywilnej. Celem zajęć jest zwiększenie świadomości obywatelskiej związanych z zagrożeniami konfliktu zbrojnego, sytuacji kryzysowych oraz sposobów postępowania.

Elementem wiodącym będzie obecny konflikt i agresja ze strony Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Dzień 1
Zakres szkolenia: Medycyna wojenna
1. Postępowanie z pacjentem urazowym
- szybkie badanie
- stabilizacja złamań i urazów odcinka szyjnego kręgosłupa
- nagłe zatrzymanie krążenia u pacjentów urazowych.
- tamowanie krwawień, krwotoków, zakładanie opasek uciskowych
2 . Parametry medyczne ważne dla utrzymania stabilności pacjenta
- pomiar ciśnienia, tętna , saturacji
3. Nagłe zatrzymanie krążenia u pacjentów nieurazowych.
4. Postępowanie przy udarze mózgu, zawale mięśnia sercowego.

Dzień 2
Zakres szkolenia: Obrona cywilna i współczesne wyzwania w odniesieniu do napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.
- początek kryzysu jego elementy - faza 1- zrozumieć sytuacje
- Przygotowanie do kryzysu – faza 2 - co robić tu i teraz
- Ewakuacja – Pomoc humanitarna – faza 3 - pomagając innym pomagasz sobie
- Konflikt – faza 4 - a więc wojna – wszyscy jesteśmy żołnierzami
- Okupacja – faza 5 - „Zapamiętaj imię swoje …”
Broń – podstawowa wiedza
- omówienie podstaw obsługi oraz zasad bezpiecznego posługiwania się bronią palną
- zasada działania najpopularniejszych typów broni
- droga do pozwolenia na broń palną kulową /członkostwa w klubie strzeleckim na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Terminy spotkań:
Dzień 1 - 28.03.2022 r. w godz. 16.30 - 20.30
Dzień 2 - 29.03.2022 r. w godz. 16.30 - 20.30


Miejsce: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku przy ul. Ciepłej 32, AULA.

Szkolenie skierowane jest do osób dorosłych.

Osoby chętne proszone są o zapisanie się przez formularz rejestracyjny

W trakcie trwania warsztatów Organizatorzy zapewniają na miejscu fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat.Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

Zajęcia są finansowane z grantu w ramach Projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji nowe oblicze edukacji dla dorosłych” Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi Priorytetowej PO WER, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

Liczba miejsc ograniczona

Serdecznie zapraszamy!

autor: Białostocka Akademia Rodziny

facebook