WYKŁAD ONLINE „PROCES ROZWOJU RELACJI MAŁŻEŃSKIEJ

WYKŁAD ONLINE „PROCES ROZWOJU RELACJI MAŁŻEŃSKIEJ

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na wykład online „Proces rozwoju relacji małżeńskiej", który odbędzie się 3 marca 2022 r. w godz. 17.00-18.30.

Będzie to trzecie spotkanie z cyklu: „Jakość relacji małżeńskiej podstawą klimatu życia rodzinnego”

Podczas wykładu zostaną poruszone następujące tematy:

- dialog małżeński,

- język miłości,

- asymetria relacji małżeńskiej,

- im więcej daję, tym więcej zyskuję.

Wykład poprowadzi dr Andrzej Dakowicz - psycholog, pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Psychologii w Katedrze Studiów Społecznych i Edukacyjnych na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku

Osoby chętne proszone są o zapisanie się poprzez formularz rejestracyjny.

Dzień dobry,

link do wykładu

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2ExMmE4MzQtYjZhMC00MjcwLWFmNTYtYjM4YjhkNzFjMDhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%224dcd5b7c-8521-4e31-8d4c-0f6913d42d89%22%7d

Serdecznie zachęcamy do udziału!

autor: Białostocka Akademia Rodziny

facebook