Wykład online „Osobisty rozwój małżonków w związku małżeńskim”

Wykład online „Osobisty rozwój małżonków w związku małżeńskim”

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na wykład online „Osobisty rozwój małżonków w związku małżeńskim”, który odbędzie się 24 lutego 2022 r. w godz. 17.00-18.30.

Będzie to drugie spotkanie z cyklu: „Jakość relacji małżeńskiej podstawą klimatu życia rodzinnego”

Podczas wykładu zostaną poruszone następujące tematy:

- monolog wewnętrzny

- poznanie swoich mocnych i słabych stron

- koncentracja na podejmowanych zadaniach

Wykład poprowadzi dr Andrzej Dakowicz - psycholog, pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Psychologii w Katedrze Studiów Społecznych i Edukacyjnych na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku

Osoby chętne proszone są o zapisanie się poprzez formularz rejestracyjny.

link do wykładu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2ExMmE4MzQtYjZhMC00MjcwLWFmNTYtYjM4YjhkNzFjMDhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%224dcd5b7c-8521-4e31-8d4c-0f6913d42d89%22%7d

Serdecznie zachęcamy do udziału!

autor: Białostocka Akademia Rodziny

facebook