Białystok Rodzinie - Wspomaganie wychowawczej roli rodziny

Białystok Rodzinie - Wspomaganie wychowawczej roli rodziny

16 listopada 2021 r. odbyła się dziesiąta edycja konferencji z cyklu Białystok Rodzinie organizowana przez Prezydenta Miasta Białegostoku w ramach działań Białostockiej Akademii Rodziny.

Spotkanie odbyło się stacjonarnie w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku przy ul. Ciepłej, było także transmitowane było na platformie YouTube.

W ubiegłych latach tematyka konferencji skupiała się wokół budowania więzi i relacji w rodzinie, znaczenia roli małżeństwa i miłości rodzinnej, konstytucyjnych podstaw promocji małżeństwa, rolach i zadaniach mężczyzny i kobiety w małżeństwie, godzenia życia rodzinnego i zawodowego, znaczenia rodzin wielopokoleniowych oraz kształtowania wzorców w rodzinie, kształtowania wartości patriotycznych w rodzinie, budowania poczucia wartości dziecka w rodzinie, odkrywania historii rodziny jako nośnika naszej tożsamości.

W tym roku uczestnicy spotkania rozmawiali o wychowawczej roli rodziny z perspektywy osób reprezentujących różne środowiska: dziennikarza-blogera, aktora-celebryty i psychoterapeutki. O tym, jak rodzice zmieniają się pod wpływem dzieci, a dzieci pod wpływem rodziców, mówił Marcin Perfuński. Aktor Paweł Małaszyński opowiadał, jak pogodzić życie rodzinne z pracą zawodową. Wykład o wspieraniu rodziny wygłosiła Justyna Bacławska.

Uczestnicy spotkania wysłuchali na koniec chóru Białostockiej Akademii Rodziny.

Prezentacja M Prefuńskiego

Prezentacja J. Bacławskiej

autor: Białostocka Akademia Rodziny

facebook