JAK WYCHOWYWAĆ DZIECI ODPORNE NA ZŁE WPŁYWY? - SPOTKANIE

JAK WYCHOWYWAĆ DZIECI ODPORNE NA ZŁE WPŁYWY? - SPOTKANIE

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na spotkanie z dr. Szymonem Grzelakiem „Jak wychowywać dzieci odporne na złe wpływy?”

Odbędzie się ono 17 września 2014 r. o godz. 17:00 w Białostockiej Akademii Rodziny Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Sokólska 1, sala nr 115.

Spotkanie dotyczyć będzie problematyki wychowania dzieci w taki sposób, aby uodpornić je na zagrożenia, jakie czyhają na nie w ich otoczeniu.

Prowadzący: Szymon Grzelak
Doktor psychologii, wiceprezes Zarządu Fundacji Homo Homini im. Karola de Foucauld. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się uwarunkowaniami problemów młodzieży i ewaluacją oddziaływań profilaktycznych. Owocem jego pracy badawczej i praktycznej jest opracowanie modelu profilaktyki zintegrowanej. Jest twórcą i realizatorem programów profilaktycznych, od lat prowadzi warsztaty dla rodziców oraz szkolenia dla psychologów, pedagogów i nauczycieli. Ma dużą praktykę w indywidualnej pracy konsultacyjno-terapeutycznej z młodzieżą i dorosłymi. Publikuje artykuły naukowe i popularnonaukowe, jest autorem poradnika dla rodziców pt. Dziki ojciec. Jak wykorzystać moc inicjacji w wychowaniu.Jego zainteresowania koncentrują się wokół poszukiwania skutecznych metod profilaktyki młodzieżowej, w tym zwłaszcza wspierania młodzieży w dojrzewaniu do budowania trwałych związków i odpowiedzialnego przeżywania własnej seksualności.

W trakcie spotkania organizatorzy zapewniają na miejscu fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat.
Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

autor: Mirosław Truchel

facebook