NATURALNE PLANOWANIE RODZINY - WARSZTATY DLA MAŁŻEŃSTW

NATURALNE PLANOWANIE RODZINY - WARSZTATY DLA MAŁŻEŃSTW

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza do udziału w warsztatach dla małżeństw „Naturalne Planowanie Rodziny”. W warsztatach mogą uczestniczyć małżonkowie wspólnie (preferowane), lub tylko jeden z nich.

Naturalne Planowanie Rodziny ( NPR) to styl życia skoncentrowany wokół pozytywnego podejścia do seksualności, płodności i otwarcia na życie. Jednym z elementów, które mu służą są Metody Rozpoznawania Płodności (MRP).

Metody Rozpoznawania Płodności (ang. fertility awareness methods) polegają na systematycznym prowadzeniu przez kobietę obserwacji zmian w cyklu miesiączkowym tzw. wskaźników płodności, zapisywaniu danych na karcie obserwacji cyklu a następnie interpretację objawów i ustalenie faz płodności i niepłodności w danym cyklu menstruacyjnym, niezależnie od regularności i czasu trwania cyklu. Jest to prosta, nieinwazyjna metoda potwierdzająca owulację w organizmie kobiety.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznaje metody rozpoznawania płodności za skuteczne i zaleca włączenie nauki metod do wszystkich programów promocji zdrowia oraz promowanie MRP przez pracowników służby zdrowia równolegle z innymi metodami planowania rodziny.

Metody rozpoznawania płodności mają podstawy naukowe, opierają się na biologicznej wiedzy o neurohormonalnych procesach zachodzących w organizmie kobiety. Wiedza wynikająca z obserwacji cyklu miesiączkowego kobiety pozwala na wyznaczanie fazy niepłodności przedowulacyjnej, fazę płodności oraz fazę niepłodności poowulacyjnej. Małżeństwo dzięki tym umiejętnościom ma możliwość przygotowania się i zaplanowania poczęcia dziecka, wyznaczenia terminu porodu lub odłożenia poczęcia dziecka.

Kobieta obserwująca swój cykl staje się bardziej świadoma swego ciała, funkcjonowania organizmu, zaczyna dostrzegać zależności zmienności nastojów, rozumie naturalny rytm zwiększonej aktywności i potrzebę wyciszenia i odpoczynku w zależności od fazy cyklu. Może w pełni wykorzystać swój potencjał kobiecości, rozwijać się i żyć w zgodzie z naturą i rytmem swojego ciała, zatroszczyć się o ekologię swego ciała. Dzięki temu staje się kobietą bardziej świadomą swego wpływu na poprawę relacji z mężem, rodziną, współpracownikami.

Metody rozpoznawania płodności są doskonałym narzędziem monitorowania zdrowia ginekologicznego i prokreacyjnego kobiety. Umożliwiają zauważenie nieprawidłowości i zaburzeń we wczesnym etapie i podjęcie leczenia we właściwym czasie. Często samo rozpoczęcie prowadzenia obserwacji sprawia, że cykle dotąd nieregularne stają się regularne. MRP mogą wspomóc leczenie medyczne małżeństwom doświadczającym trudności z poczęciem dziecka .

Ważne jest aby MRP poznawać z nauczycielem, który nauczy kobietę prowadzenia obserwacji, interpretacji wskaźników oraz odpowie na pytania i wątpliwości. Można metod uczyć się wspólnie z mężem. Mężczyzna przyjmuje współodpowiedzialność za planowanie rodziny, wspiera żonę, uczy się umiejętności interpretacji kart obserwacji cyklu. Małżonkowie nabierają większej swobody w mówieniu o sprawach intymnych, trudnościach, oczekiwaniach, stają się bardziej otwarci. Ma to pozytywny wpływ na relacje i pogłębienie więzi małżeńskiej.

Potęga kobiecego cyklu tkwi w poznaniu „mowy ciała”, subtelnych sygnałów oraz informacji, które wysyła organizm kobiety w czasie tego pięknego i harmonijnego procesu przebiegającego cyklicznie w jej ciele.

Prowadząca: Bożena Tarasiewicz
ukończyła studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku nauki o rodzinie oraz podyplomowe studia mediatorów sądowych na Uniwersytecie w Białymstoku. Posiada uprawnienia pedagogiczne dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia. Posiada dyplom Nauczyciela Naturalnego Planowania Rodziny wydany przez Klinikę Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie oraz Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, który uprawnia do nauczania metody objawowo-termicznej podwójnego sprawdzania.Od blisko dziesięciu lat udziela się w Archidiecezjalnej Poradni Rodzinnej prowadząc konsultacje, poradnictwo, mediacje małżeńskie i rodzinne oraz systematyczne spotkania par narzeczonych ucząc metody rozpoznawania płodności (MRP).Współuczestniczy wraz z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA – Poland w organizowaniu warsztatów metody rozpoznawania płodności dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.Współorganizuje z Polskim Stowarzyszeniem nauczycieli NPR odział Białystok oraz Duszpasterstwem Rodzin kursy na Nauczyciela Naturalnego Planowania Rodziny.Uczestniczyła w licznych polskich i międzynarodowych sympozjach i konferencjach medycznych z zakresu metod rozpoznawania płodności, ochronnej medycyny prokreacyjnej i naprotechnologii organizowanych w Warszawie, Lublinie, Poznaniu, Białymstoku.

Warsztaty są bezpłatne, odbędą się w formie dwóch spotkań (11 i 18 września 2014 r) w godzinach 17:00 - 21:00 w Białostockiej Akademii Rodziny Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Sokólska 1, w sali nr 115.

W trakcie zajęć organizatorzy zapewniają na miejscu fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat.
Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

autor: Mirosław Truchel

facebook