Warsztaty - Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Warsztaty - Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

​Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na bezpłatne warsztaty - Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, które rozpoczną się 19 sierpnia 2021 r. o godz. 17.00.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Głównym celem warsztatów jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.

Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co (zgodnie z wynikami badań J. D. Hawkinsa) sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy nie tyle „metod" co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.

Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, składających się z krótkich omówieni i wprowadzeń tematycznych, a ich istotą będą ćwiczenia i scenki.

Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne wypróbowywanie nowych umiejętności w postaci zadań domowych.

Warsztaty trwają 30 godzin zegarowych, składają się z 10 spotkań (1 w tygodniu) w godzinach: 17.00-20.00

Spotkania odbędą się w czwartki:

19, 26 sierpnia 2021 r.

2, 9, 16, 23, 30 września 2021 r.

7, 14, 21 października 2021 r.

Warsztaty są skierowane do osób dorosłych, rodziców i wychowawców.

Tematyka zajęć:

Rodzice dzieci w wieku szkolnym

· wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,

· rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,

· aktywne, wspierające słuchanie,

· motywowanie dziecka do współdziałania,

· modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,

· uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,

· wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,

· budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,

· konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Warsztaty odbędą się w Białostockiej Akademii Rodziny w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku przy ul. Ciepłej 32 (parter, sala nr 8).

Osoby chętne proszone są o zapisanie się poprzez formularz rejestracyjny.

W trakcie trwania warsztatów Organizatorzy zapewniają na miejscu fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat. Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

Serdecznie zachęcamy do udziału!

autor: Białostocka Akademia Rodziny

facebook