Warsztaty dla rodziców „Jak skutecznie komunikować się z dziećmi?”

Białostocka Akademia Rodziny serdecznie zaprasza na warsztaty rozwijania kompetencji wychowawczych rodziców „Jak skutecznie komunikować się z dziećmi?”, które rozpoczną się 5 kwietnia 2018 r. o godz. 16:30

Warsztaty mają charakter cykliczny (10 spotkań) odbywających się raz w tygodniu, we czwartki w godz. 16:30 - 20.00. Pierwsze zajęcia odbędą się 5 kwietnia. Dopuszcza się nieobecność na dwóch spotkaniach pod warunkiem, że nie są to zajęcia następujące po sobie.

Czas trwania: 40 godzin dydaktycznych

Część I - Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły?”.

Cel warsztatu – doskonalenie umiejętności wychowawczych poprzez budowanie relacji dorosły-dziecko, opartej na dialogu.

Warsztaty przeznaczone są dla rodziców dzieci w każdym wieku, także małżeństw.

W trakcie spotkań rodzice poszukują odpowiedzi na pytania: jak kochać mądrze, okazywać szacunek dla uczuć i potrzeb dziecka, akceptować trudności i ograniczenia, obdarzać zaufaniem, dostrzegać starania i mocne strony dziecka, także jak nauczyć dziecko respektowania ograniczeń oraz pozwolić ponieść konsekwencje własnych zachowań?

Najważniejsze tematy zajęć:

 1. Rodzaje granic i ich znaczenie w relacjach interpersonalnych.
 2. Umiejętności radzenia z uczuciami własnymi oraz uczuciami dzieci.
 3. Zachęcanie do współpracy.
 4. Zachęcanie do samodzielności.
 5. Istota kary i dyscypliny w wychowaniu. Jak działa kara, a jak konsekwencja?
 6. Skuteczne rozwiązywanie konfliktów i problemów.
 7. Wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania niektórych ról.
 8. Znaczenie pochwały i zachęty w kształtowaniu samooceny dziecka.
Zajęcia odbywać się będą w Białostockiej Akademii Rodziny, ul. Ciepła 32 w sali nr 32.

W trakcie trwania warsztatów Organizatorzy zapewniają na miejscu fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat. Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

 • Początek:2018-04-05 16:30
 • Koniec:2018-04-05 20:00
 • Spotkań:10
 • Miejsce:Białostocka Akademia Rodziny w Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • Adres:Ciepła 32, Białystok
 • Koszt: Bezpłatne
facebook