Dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców - wykład.

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na wykład pt. „Dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców”, który odbędzie się 14 listopada 2016 r. o godzinie 17:00

Dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców (DDRR) - dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców to syndrom występujący u osób dorosłych, które w dzieciństwie doświadczyły rozwodu swoich rodziców. Sytuacje trudne, których doświadczyli w związku z sytuacją rozwodową wciąż wpływają na ich życie, sposób widzenia świata, emocje i relacje.

Zagadnienia, jakie zostaną poruszone na wykładzie:

 • jakie są przyczyny występowania syndromu;
 • jak myślą DDRR;
 • jak czują DDRR;
 • jak zachowują się DDRR;
 • jakie relacje budują DDRR;
 • jak DDRR radzą sobie ze stresem;
 • jak uniknąć wystąpienia syndromu;
 • jak można pomóc.

Zajęcia odbędą się w Białostockiej Akademii Rodziny, ul. Sokólska 1 w sali nr 115.

W trakcie trwania zajęć, organizatorzy zapewniają fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat w budynku Białostockiej Akademii Rodziny przy ul. Sokólskiej 1.

Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

 • Początek:2016-11-14 17:00
 • Koniec:2016-11-14 19:00
 • Miejsce:Białostocka Akademia Rodziny w Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • Adres:Sokólska 1, Białystok
 • Koszt: Bezpłatne
facebook