Konkurs plastyczny „Moja rodzina - Wartość Dziadków”

Konkurs plastyczny „Moja rodzina - Wartość Dziadków”

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza dzieci w wieku do 12 lat do udziału w drugiej edycji konkursu plastycznego, który w tym roku odbywa się pod hasłem „Moja rodzina - Wartość Dziadków”

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I - VI szkół podstawowych z terenu Miasta Białegostoku.

Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe:

  • Kategoria I – dzieci do lat 6;
  • Kategoria II – dzieci od 7 do 9 lat;
  • Kategoria III – dzieci od 10 do 12 lat.

Prace plastyczne wykonane dowolną techniką plastyczną (np. rysunek, malarstwo, grafika, collage, wycinanka itp.) o formacie nieprzekraczającym rozmiaru arkusza A3 wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać pocztą lub złożyć osobiście do 25 września 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Białostocka Akademia Rodziny w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
ul. Żabia 5
15-448 Białystok
z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Moja Rodzina – Wartość Dziadków”

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej:

autor: Mirosław Truchel

facebook