Warsztaty „Naturalne Planowanie Rodziny”

Warsztaty „Naturalne Planowanie Rodziny”

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza do udziału w dwudniowych warsztatach „Naturalne Planowanie Rodziny”, które odbędą się dniach 8 i 12 czerwca 2017 r. w godz. 16:30 - 20:00

W warsztatach mogą uczestniczyć małżonkowie wspólnie (preferowane), lub tylko jeden z nich.

Naturalne Planowanie Rodziny ( NPR) to styl życia skoncentrowany wokół pozytywnego podejścia do seksualności, płodności i otwarcia na życie. Jednym z elementów, które mu służą są Metody Rozpoznawania Płodności (MRP).

Metody Rozpoznawania Płodności (ang. fertility awareness methods) polegają na systematycznym prowadzeniu przez kobietę obserwacji zmian w cyklu miesiączkowym tzw. wskaźników płodności, zapisywaniu danych na karcie obserwacji cyklu a następnie interpretację objawów i ustalenie faz płodności i niepłodności w danym cyklu menstruacyjnym, niezależnie od regularności i czasu trwania cyklu. Jest to prosta, nieinwazyjna metoda potwierdzająca owulację w organizmie kobiety.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznaje metody rozpoznawania płodności za skuteczne i zaleca włączenie nauki metod do wszystkich programów promocji zdrowia oraz promowanie MRP przez pracowników służby zdrowia równolegle z innymi metodami planowania rodziny.

Warsztaty są bezpłatne, odbędą sięw Białostockiej Akademii Rodziny Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Sokólska 1, w sali nr 115.

W trakcie zajęć organizatorzy zapewniają na miejscu fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat.
Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

autor: Mirosław Truchel

facebook