Spotkanie z organizacjami pozarządowymi
Spotkanie Białostockiej Akademii Rodziny z organizacjami pozarządowymi

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

​W dniu 8 maja 2013 r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku – Białostocką Akademię Rodziny wraz z Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

Zostały na nie zaproszone wszystkie organizacje pozarządowe Miasta Białegostoku.

W spotkaniu oprócz przedstawicieli organizacji pozarządowych uczestniczyli p. Lucja Orzechowska – Z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, p. Bożena Barbara Krasnodębska – Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku z pracownikiem Białostockiej Akademii Rodziny, p. Anna Pawłowska – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Białegostoku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Podczas spotkania zaprezentowano założenia Priorytetu B5 Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus w zakresie „Wspierania Rodzin”. Przedstawiono historię powstania Białostockiej Akademii Rodziny, jej cele i główne założenia oraz program działań na najbliższe tygodnie.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku – Białostocka Akademia Rodziny zaprosiła przedstawicieli organizacji pozarządowych do współpracy na rzecz rodzin Miasta Białegostoku oraz do korzystania z oferty Akademii. Dyskutowano nad obszarami współpracy. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o możliwości zaprezentowania działań swoich organizacji na Festynie Budujemy Ludzi „Rodzinne Świętowanie”, który będzie miał miejsce 19 maja 2013 r. na Rynku Kościuszki w Białymstoku, a który jest współorganizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku – Białostocką Akademię Rodziny.

autor: Mirosław Truchel

facebook