Kurs „Miłość małżeńska”

Kurs „Miłość małżeńska”

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na kurs Akademii Familijnej, rodziców i małżonków, którym zależy na poprawie jakości ich życia rodzinnego.

Warsztaty prowadzone są metodą analizy przypadku (case study), stosowaną m.in. podczas studiów MBA. W metodzie tej zasadnicze znaczenie ma aktywny udział i wkład pracy uczestników: zawsze obojga małżonków. W trakcie kilkunastu spotkań uczestnicy, dyskutując o historie z różnych rodzin, uczą się znajdować praktyczne rozwiązania dla własnej rodziny.

Stowarzyszenie Akademia Familijna działa w Polsce od 10 lat i jest członkiem światowej federacji IFFD (Międzynarodowa Federacja na Rzecz Rodziny), która prowadzi podobne kursy w niemal 60 krajach świata.

Miłość małżeńska

W tym kursie małżonkowie odkrywają, jaki jest aktualny stan ich małżeństwa oraz w jaki sposób mogą się poprawić jako osoby, jako mąż i żona, a także jako małżeństwo. Trzeba pamiętać, że tylko dobrze funkcjonujące małżeństwo może stworzyć środowisko do odpowiedniego rozwoju wszystkich członków rodziny.

Tematyka kursu:

 • Więź małżeńska i związek małżeński
 • Małżeństwo: wspólny projekt miłości i życia
 • Komunikacja małżeńska
 • Równowaga między życiem zawodowym a rodzinnym
 • Życie rodzinne
 • Harmonogram kursu:

  Kurs trwa ok. 6 miesięcy i obejmuje 11 spotkań po 1,5 godz. oraz dodatkowo pracę indywidualną z wykorzystaniem materiałów dostarczonych przez organizatorów.

  6 z powyższych 11 spotkań odbędzie się w Białostockiej Akademii Rodziny Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy ul. Sokólskiej 1 w terminach:

  9.11.2014 r.; 30.11.2014 r.; 11.01.2015 r.; 22.02.2015 r.; 15.03.2015 r.; 12.04.2015 r.

  O szczegółach i terminach pozostałych spotkań otrzymacie Państwo informację podczas pierwszego spotkania, które będzie miało miejsce 9.11.2014 r. w godz. 14.00 – 15.30 (przy ul. Sokólskiej 1).

  W trakcie trwania warsztatów (tj. w terminach spotkań odbywających się przy ul. Sokólskiej 1) Organizatorzy zapewniają fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat w budynku Białostockiej Akademii Rodziny przy ul. Sokólskiej 1.
  Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

  Kurs kosztuje 320 zł od małżeństwa (160 zł pokrywa Białostocka Akademia Rodziny Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, pozostałe 160 zł pokrywają uczestnicy wpłacając je na rzecz Akademii Familijnej).

  Ilość miejsc ograniczona. Zapisy na http://www.akademiafamilijna.pl/zapisy-af

  autor: Mirosław Truchel

  facebook