Niebezpieczne związki czyli nadopiekuńcze matki i nieobecni ojcowie

Niebezpieczne związki czyli nadopiekuńcze matki i nieobecni ojcowie

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na wykład „Niebezpieczne związki czyli nadopiekuńcze matki i nieobecni ojcowie”, które poprowadzi p. Janusz Wardak.

Wykład przeznaczony jest dla:

  • rodziców, którzy mają wątpliwości, czy oni – lub ich współmałżonkowie – zachowują odpowiednią postawę wobec dziecka, czy nie są nadopiekuńczy
  • mam, które niepokoją się małą ilością czasu i uwagi, jaką mężowie poświęcają dzieciom
  • ojców, którzy martwią się, że ich żony przesadnie koncentrują się na dzieciach

Dzięki wykładowi uczestnicy będą mogli:

  • dowiedzieć się, w czym przejawia się postawa nadopiekuńczości
  • rozpoznać zagrożenia, jakie niesie ze sobą nadopiekuńczość
  • zrozumieć, jakie konsekwencje niesie postawa nadopiekuńczości ze strony matek
  • zrozumieć, jakie są skutki nieobecności ojców w wychowaniu

Ramowy plan wykładu

1. Czy częściej mamy dziś do czynienia z zaniedbywaniem dzieci przez rodziców czy z nadopiekuńczością?

2. Na czym polega nadopiekuńczość

3. Jakie skutki niesie ze sobą nadopiekuńczość

4. Czy zjawisko to dotyczy tylko matek?

5. Jaką rolę pełnią ojcowie w wychowaniu?

6. Jaki wpływ na wychowanie ma ich nieobecność ojców i co można na to poradzić?

7. Podsumowanie

Prowadzący

Janusz Wardak - wicedyrektor ds. wychowawczych Szkoły dla chłopców „Żagle” prowadzonej przez Stowarzyszenie „Sternik”.

Zajęcia odbędą się 30 października 2014 r. w godz. 18.00 – 20.00 w Białostockiej Akademii Rodziny Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Sokólska 1 w Sali nr 115.

W trakcie trwania zajęć, organizatorzy zapewniają fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat w budynku Białostockiej Akademii Rodziny przy ul. Sokólskiej 1.

Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

autor: Mirosław Truchel

facebook