Miasto Białystok laureatem konkursu „Tulipany Narodowego Dnia Życia”
fot. Maciej Biedrzycki

Miasto Białystok laureatem konkursu „Tulipany Narodowego Dnia Życia”

Wyróżnienie zostało przyznane za promowanie wartości rodzinnych, w czym Białostocka Akademia Rodziny ma swój udział.

W konkursie doceniono kompleksowy program jaki wdraża Białystok, aby promować wzmacnianie roli rodziny.

Oprócz takich wyróżnionych programów jak wprowadzenie karty dużej rodziny, animowanie wydarzeń społecznych i kulturalnych, oraz wprowadzenie ramowych programów nauczania o rodzinie dla szkół i przedszkoli, znalazły się działania realizowane między innymi przez Białostocką Akademię Rodziny jak prowadzenie klubów ojców, kursów i wykładów dla rodziców.

Celem konkursu jest dowartościowanie i promocja tych przejawów aktywności społecznej, które przyczyniają się do budowy silnych więzi rodzinnych, wzmacniają rolę społeczną rodziny bądź jej pozycję ekonomiczną. Nagrody zostały rozdane podczas konferencji prasowej inaugurującej kampanię społeczną „Rodzina receptą na kryzys”, poświęconej edukacji ekonomicznej rodzin.

Tulipany Narodowego Dnia Życia to nagrody przyznawane przez Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. W tym roku odbyła się 6 edycja konkursu. Wyróżnienia z okazji Narodowego Dnia Życia, przypadającego na 24 marca, przyznawane są w czterech kategoriach: Dziennikarz, Dzieło kultury, Inicjatywa społeczna oraz Samorząd przyjazny rodzinie.

autor: Mirosław Truchel

facebook