Wykład Jak rozmawiac z nastolatkami? 9.11.2018 r.

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na wykład Wykład Jak rozmawiać z nastolatkami? który odbędzie się 9 listopada 2018 r. o godz. 17:30

Rodzice nastoletnich dzieci często z zaskoczeniem obserwują zmiany w zachowaniu swoich pociech. Kiedy dziecko przestaje zwierzać się ze wszystkiego rodzicom, czują oni, że zostali odstawieni na boczny tor. Dużym problemem może być również fakt, że stosowane dotąd zasady obowiązujące w domu przestają być skuteczne. Wówczas rodzice muszą dopasować swoje metody wychowawcze do zmieniającego się dziecka. Nie jest to łatwym zadaniem.

Jak rozmawiać z nastolatkami? Jakich błędów należy unikać, by okres dorastania nastolatka nie był pasmem porażek? Między innymi o tym będzie mowa na wykładzie oraz:

·Sposoby na utrzymanie dobrych relacji z nastolatkiem

·Pomoc w przejściu przez trudny okres dojrzewania

·Zrozumienie zmian zachodzących w dorastającym dziecku

·Ustalanie granic wychowawczych

·Sposoby na zachęcanie nastolatków do współpracy

·Wspólne wyznaczanie celów.

·Rozwiązywanie konfliktów

·Rozmowy na trudne tematy

·Młodzieńczy bunt

·Pragnienie akceptacji

·Potrzeba decydowania o sobie

·Przedwczesne zainteresowanie seksem

·Wprowadzenie z psychologii rozwojowej - charakterystyka okresu dojrzewania.

·Język miłości i akceptacji.

·Rozwiązywanie konfliktów.

·Przemoc wśród nastolatków

·Cyberprzemoc.

·Alkohol, środki odurzające.

·Jak sobie radzić, gdzie szukać pomocy i jak przeciwdziałać trudnym zjawiskom?

·Jak wspierać swoje dzieci?

W trakcie trwania zajęć, organizatorzy zapewniają fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat w budynku Białostockiej Akademii Rodziny przy ul. Sokólskiej 1.

Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

  • Początek:2018-11-09 17:30
  • Koniec:2018-11-09 19:30
  • Miejsce:Białostocka Akademia Rodziny w Centrum Kształcenia Ustawicznego
  • Adres:Zabia 5, Białystok
  • Koszt: Bezpłatne
facebook