Konferencja: Jak radzić sobie z nastolatkami w dzisiejszych czasach.

Konferencja: Jak radzić sobie z nastolatkami w dzisiejszych czasach.

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na konferencję „Jak radzić sobie z nastolatkami w dzisiejszych czasach i jak się do tego przygotować? – odpowiedź profilaktyki zintegrowanej”

Konferencja odbędzie się dnia 22 maja 2014 r. o godzinie 17.00 w Białostockiej Akademii Rodziny, ul. Sokólska 1, sala 115.

Prowadzący:

Edyta Piotrowska – mgr pedagogiki, współpracownik Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, certyfikowany trener programu „Archipelag Skarbów”, nauczyciel Naturalnego Rozpoznawania Płodności, żona, matka pięciorga dzieci.

Przemysław Chojnacki – magister psychologii klinicznej, Prezes Zarządu Fundacji Profilaktyka z Pasją, certyfikowany trener programu profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów, współpracownik Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej. Ma duże doświadczenia w realizacji programów profilaktycznych oraz w koordynacji współpracy z miastami w zakresie profilaktyki i badań nad młodzieżą (m.in. Wrocław, Płock, Białystok).

Tematyka konferencji:

  • Jak radzić sobie z wychowaniem nastolatków w dzisiejszych czasach?
  • Co zrobić, by mieć dobry kontakt z nastoletnimi dziećmi i skutecznie przekazywać im wartości, na których mogą oprzeć szczęśliwe życie?
  • Jak zapobiec uleganiu przez dzieci złym wpływom rówieśników i kultury masowej?

Aby odpowiedzieć na te pytania trzeba zrozumieć sytuację współczesnego nastolatka narażonego na oddziaływanie kultury masowej nastawionej na konsumpcję, powierzchowne traktowanie wartości i seksualizację.

W pierwszej części konferencji przedstawione zostaną wyniki szerokich badań (N = 12 045) Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej i zagrożenia młodego pokolenia (pornografia, wczesne kontakty seksualne, narkotyki, alkohol, depresje, przemoc). Wyniki tych badań - prowadzonych m.in. w Białymstoku - ukazują także pozytywny potencjał młodych ludzi i rzucają światło na wielkie znaczenie więzi nastolatków z rodzicami oraz na potrzebę wspierania rodziców w wychowaniu przez szkołę, organizacje religijne i innych pozytywnych dorosłych.

W drugiej części konferencji dla rodziców przedstawione zostaną konkretne wskazówki dotyczące wychowania nastolatków i wspierania ich w radzeniu sobie z wyzwaniami życia oraz negatywną presją masowej kultury czy grup rówieśniczych.

Wskazówki te wypływają z wielu lat doświadczeń pracy z nastolatkami w oparciu o program „Archipelag Skarbów”, który zostanie przedstawiony rodzicom jako propozycja skutecznej profilaktyki problemów młodzieży i skuteczne wsparcie rodziców w wychowaniu nastolatków tak, aby nie popadały w problemy związane z korzystaniem z alkoholu, narkotyków, przemocą, depresją czy wczesnymi kontaktami seksualnymi. Spotkanie będzie miało formę wykładu opartego na prezentacji wzbogaconego o ćwiczenia aktywizujące.

W trakcie trwania warsztatów Organizatorzy zapewniają na miejscu fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat.

Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym

autor: Mirosław Truchel

facebook