List Prezydenta Miasta Białegostoku do Rodzin

List Prezydenta Miasta Białegostoku do Rodzin

Prezydent Miasta Białegostoku napisał list do Rodzin. Oto jego treść:

Szanowni Państwo, Dziadkowie, Rodzice, Dzieci,

Rodzina jest podstawową instytucją życia społecznego, stanowiąc jednocześnie jego najwyższą wartość. To w rodzinie uczymy się współżycia i współdziałania w społeczeństwie, ona daje nam poczucie bezpieczeństwa, zapewnia dzieciom wychowanie. Działania na rzecz rodziny są jednym z priorytetów zapisanych w „Strategii Miasta Białegostoku na lata 2010-2020 Plus”. Czytamy w niej: „Życie społeczne opiera się na rodzinie. Rodzina stanowi pierwszą zasadniczą szkołę człowieczeństwa, rodzice zaś są pierwszymi nauczycielami dzieci. Prawidłowe ich przygotowanie do pełnienia funkcji społecznych powinno stanowić przedmiot szeroko zakrojonych działań nakierowanych na rozwój i wspomaganie”. Rozwijając to założenie, rozpoczęliśmy projekt „Wspieranie Rodzin”, którego celem jest m.in. wspomaganie rozwoju rodziny i pomoc w realizacji jej funkcji społecznych.

Krokiem na rzecz wprowadzenia tych zamierzeń w czyn było powołanie Białostockiej Akademii Rodziny, opracowanie raportu „Świadomość wychowawcza białostockich rodzin”, miejski program Białostockiej Karty Dużej Rodziny, a także ramowy program wychowawczy i ramowy program wychowania do życia w rodzinie. Proponowany system ulg przy zakupie biletów okresowych Białostockiej Komunikacji Miejskiej, zniżki w opłatach za miejskie przedszkola i żłobki, tańsze bilety wstępu do miejskich instytucji kultury i obiektów sportowych spotkały się z szerokim zainteresowaniem w naszej społeczności. Liczę, że podjęte i planowane działania przyniosą kolejne rozwiązania, służące białostockim rodzinom.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny, obchodzonego w tym roku już po raz dwudziesty, życzę wszystkim Rodzinom Miasta Białegostoku, by w swych wysiłkach na rzecz budowy naszej społeczności i naszego wspólnego dobra zawsze odnajdywały radość i satysfakcję. Jestem przekonany, że miejski samorząd zawsze będzie partnerem w Państwa staraniach.

Prezydent Miasta Białegostoku

List można pobrać klikając na poniższy link.

list_do_rodzin.pdf

autor: Białostocka Akademia Rodziny

facebook