Przemoc fizyczna, psychiczna i seksualna we współczesnym świecie...

Przemoc fizyczna, psychiczna i seksualna we współczesnym świecie...

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na wykład „Przemoc fizyczna, psychiczna i seksualna we współczesnym świecie. Jak chronić nasze dzieci?”

Na wykładzie mowa będzie o następujących aspektach:

1) czym jest przemoc psychiczna?

2) Czym jest przemoc fizyczna?

3) Czym jest przemoc seksualna?

4) przykłady przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej w rodzinie, szkole, pracy, internecie itp.;

5) jakie są powody przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej?

6) jakie są skutki przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej?

7) kto jest agresorem przemocy psychicznej?

8) kto jest ofiarą przemocy psychicznej?

9) kto jest agresorem przemocy fizycznej?

10) kto jest ofiarą przemocy fizycznej?

11) kto jest agresorem przemocy seksualnej?

12) kto jest ofiarą przemocy seksualnej?

13) jakie przyjmować postawy wobec przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej?

14) gdzie szukać pomocy wobec przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej?

15) Przykłady dobrej literatury w przedmiocie;

16) Przykłady instytucji, u których można szukać pomocy w przedmiocie.Zajęcia odbędą się w Białostockiej Akademii Rodziny, ul. Ciepła 32 (w świetlicy na parterze)

W trakcie trwania warsztatów, organizatorzy zapewniają na miejscu fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat. Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

autor: sekretariat

facebook