Konferencja „Białystok Rodzinie - Wspólna Troska”

Konferencja „Białystok Rodzinie - Wspólna Troska”

18 września 2018 r. odbyła się siódma edycja konferencji „Białystok Rodzinie – Wspólna Troska”, poświęcona przekazywaniu tradycji patriotycznych w rodzinach.

Wydarzenie miało miejsce na auli Uniwersytetu w Białymstoku. Zainaugurował je prezydent Tadeusz Truskolaski, który przypomniał m.in. o korzyściach z korzystania z programu Białostockiej Karty Dużej Rodziny, do którego dołączyło już ponad 20,7 tysięcy osób czyli 4,1 tysiące rodzin z naszego miasta.

W programie konferencji znalazło się wystąpienie „Moje tradycje rodzinne roku 1918 – Kresy Wschodnie i Zachodnie” prof. Jacka Kowalskiego z Poznania. To pieśniarz, miłośnik poezji staropolskiej, tłumacz poezji starofrancuskiej. Autor wielu książek, płyt, publikacji naukowych, prywatnie – mąż i ojciec szóstki dzieci. Gość prezentował liczne zdjęcia z miejsc związanych ze swoimi przodkami, opowiedział o patriotyzmie, jak i zagrał na gitarze oraz zaśpiewał.

O kształtowaniu wartości patriotycznych w rodzinie opowiedziała także Dominika Figurska, aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna. Prywatnie żona aktora Michała Chorosińskiego i matka piątki dzieci.

Spotkanie obfitowało w cenne uwagi i spostrzeżenia o wychowaniu dzieci.

autor: Białostocka Akademia Rodziny

facebook