„Trening Skutecznego Rodzica” - warsztaty

„Trening Skutecznego Rodzica” - warsztaty

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na warsztaty „Trening Skutecznego Rodzica”, które rozpoczną się 7 marca 2018 r. o godz. 16:30

Trening Skutecznego Rodzica to cykl 8 spotkań trzygodzinnych, odbywających się raz w tygodniu Umożliwia zdobycie nowych, sprawdzonych umiejętności w komunikacji, aby móc nawiązać dobre relacje z dzieckiem, współmałżonkiem, przyjacielem czy współpracownikiem.

Tematami kursu będą między innymi:

  • jak budować autorytet rodzicielski w oparciu o wpływ zamiast siły,
  • jak ograniczać sytuacje konfliktowe,
  • jak wzmacniać więzi w rodzinie.

Udział w warsztatach jest bezpłatny (koszt organizacji kursu, opieki nad dziećmi i trenera pokrywa Białostocka Akademia Rodziny). Uczestnicy pokrywają koszt zakupu materiałów dydaktycznych. Aby uczestniczyć w zajęciach każdy z uczestników jest zobowiązany do zakupu ww. materiałów w cenie 150 zł. na osobę (płatne u trenera).

Zajęcia odbędą się w Białostockiej Akademii Rodziny, ul. Ciepła 32 sala 32 (III piętro). W trakcie trwania warsztatów, organizatorzy zapewniają na miejscu fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat. Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

autor: Mirosław Truchel

facebook