Konferencja „BIAŁYSTOK RODZINIE - WSPÓLNA TROSKA”

Konferencja „BIAŁYSTOK RODZINIE - WSPÓLNA TROSKA”

W środę, 29 listopada 2017 roku, w Auli Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej odbyła się VI edycja konferencji „Białystok Rodzinie – Wspólna Troska”,

której inicjatorem był Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski, który też dokonał jej uroczystego otwarcia.

Uczestnicy konferencji wysłuchali dwóch wykładów: Katarzyny Żak – pt. „Mamo, Tato – obserwuję Was i naśladuję” i Janusza Wardaka – pt. „Rodzina wielopokoleniowa – miłość do sześcianu”.

Pani Katarzyna Żak, aktorka i mama dwóch córek, opowiedziała na przykładzie swojej rodziny, jak dzieci powielają dobre zachowania swoich rodziców, ale również bardzo często popełniają te same błędy. Potwierdziła, że dobro dane dziecku wraca po pewnym czasie do rodziców i dziadków. W życiu we wszystkim należy zachować umiar i nie należy wyręczać dzieci w ich obowiązkach. Mądrzy rodzice pozwalają dzieciom na popełnianie własnych błędów – to najlepsza szkoła życia.

Natomiast pan Janusz Wardak, pedagog, ojciec 10 dzieci opowiedział o doświadczeniach i bogactwie rodziny wielopokoleniowej. Dzięki spotęgowanym i zwielokrotnionym relacjom pomiędzy bliskimi dziecko ma idealne warunki do tego, aby się prawidłowo rozwijać. W takiej rodzinie tworzą się struktury relacji pomiędzy dziećmi, dziadkami, rodzicami oraz rodzeństwem – „miłość do sześcianu”. Prelegent podkreślił również, że w prawidłowo funkcjonującej rodzinie rodzice zawsze powinni być w centrum. Małżonkowie powinni pamiętać o tej relacji i wspólnie ją pielęgnować.

Konferencję uświetnił rodzinny występ wokalno-muzyczny wielopokoleniowej muzykującej rodziny państwa Trojanowskich.

autor: Mirosław Truchel

facebook