Agresja i nieposłuszeństwo u dzieci - wykład

Agresja i nieposłuszeństwo u dzieci - wykład

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na wykład pt. „Agresja i nieposłuszeństwo u dzieci”, który odbędzie się dnia 13 października 2017 r. o godzinie 17:00.

Na wykładzie poruszone zostaną następujące tematy:

  • Agresja, a nieposłuszeństwo.
  • Czy dziecko nieposłuszne jest źle wychowane?
  • Powody, dla których dzieci nas nie słuchają.
  • Przyczyny i rodzaje agresji.
  • Społeczne i rodzinne uwarunkowania zachowań agresywnych, niewłaściwych postaw rodzicielskich.
  • Konsekwencje zachowań agresywnych wśród dzieci.
  • Kilka przykładów metod skutecznego działania, czyli jak skutecznie rozwiązywać problemy związane z nieposłuszeństwem i agresją dzieci.
  • Formy przeciwdziałania agresji w szkole, klasie, domu, na podwórku.
  • Współdziałanie dorosłych na różnych płaszczyznach.
  • Gdzie szukać pomocy?

Zajęcia odbędą się w Białostockiej Akademii Rodziny, ul. Ciepła 32 sala 33 (III piętro)

W trakcie trwania warsztatów, organizatorzy zapewniają fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat w budynku Białostockiej Akademii Rodziny przy ul. Ciepłej 32. Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

autor: Mirosław Truchel

facebook