Jak zapanować nad mediami cyfrowymi w domu? - Wykład dla rodziców

Jak zapanować nad mediami cyfrowymi w domu? - Wykład dla rodziców

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza wykład przeznaczony dla rodziców „Jak zapanować nad mediami cyfrowymi w domu?”, który odbędzie się w piątek 2 września 2016 r. o godzinie 17:00.

W trakcie wykładu mowa będzie o:

  • popularnych rodzajach urządzeń i aplikacji, z jakich korzystają dzieci i młodzież
  • podstawowych zasadach bezpieczeństwa w domowych urządzeniach cyfrowych
  • zagrożeniach, z jakimi może się wiązać korzystanie z mediów cyfrowych
  • narzędziach technicznych wspierających zarządzenie mediami cyfrowymi
  • tworzeniu domowych zasad korzystania z mediów cyfrowych
  • metodach skutecznego budowania autorytetu rodzicielskiego i egzekwowania zasad.

Zajęcia odbędą się w Białostockiej Akademii Rodziny ul. Sokólska 1, sala nr 115.

W trakcie trwania zajęć organizatorzy zapewniają na miejscu fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat.

Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

autor: Mirosław Truchel

facebook