Warsztaty „Kuźnia optymizmu”

Warsztaty „Kuźnia optymizmu”

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na 7 godzinne warsztaty „Kuźnia optymizmu”, które odbędą się 21 maja 2016 r. o godz 10:00.

Warsztaty obejmują tematykę rozwijania kompetencji relacyjnych małżonków i wychowawczych rodziców w szczególności:

  • dlaczego warto być optymistą, a nie pesymistą i jak to uczynić;
  • jak rozpoznawać nasze mocne i słabe strony;
  • tematyka stawiana i nienaruszania granic oraz barier międzyludzkich;
  • kwestia wzajemnego szacunku;
  • przekazywania zrozumiałych komunikatów;
  • wzajemnego słuchania;
  • rozmowy bez krzyku;

Warsztaty odbędą się w Białostockiej Akademii Rodziny ul. Sokólska 1, w sali nr 115.
W trakcie trwania zajęć organizatorzy zapewniają na miejscu fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat.

Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

autor: Mirosław Truchel

facebook