Konkurs plastyczny „Moja Rodzina”

Konkurs plastyczny „Moja Rodzina”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny Białostocka Akademia Rodziny ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci w wieku do 12 lat pod hasłem „Moja Rodzina”.

Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe:

  • Kategoria I – dzieci do lat 6;
  • Kategoria II – dzieci od 7 do 9 lat;
  • Kategoria III – dzieci od 10 do 12 lat.

Prace plastyczne wykonane dowolną techniką plastyczną (np. rysunek, malarstwo, grafika, collage, wycinanka itp.) o formacie nieprzekraczającym rozmiaru arkusza A3 wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać do 13 maja 2016 r. na adres:

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
Białostocka Akademia Rodziny
ul. Sokólska 1
15-865 Białystok
z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Moja Rodzina”

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej:

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy.

autor: Mirosław Truchel

facebook