„Jak rozmawiać z małżonkiem żeby być zrozumianym” - warsztaty.

„Jak rozmawiać z małżonkiem żeby być zrozumianym” - warsztaty.

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na warsztaty dla małżeństw pt. „Jak rozmawiać z małżonkiem żeby być zrozumianym”, które odbędą się dnia 24 kwietnia 2016 r. o godzinie 8:00.

Tematy, o których będzie mowa w trakcie 7 godzinnych zajęć:

  • Jakie są najczęstsze powody braku zrozumienia w małżeństwie?
  • Jakie są najczęstsze powody braku komunikacji w małżeństwie?
  • Jakie są skutki (lub mogą być) braku komunikacji w małżeństwie?
  • Najczęstsze błędy i bariery komunikacyjne?
  • Komunikaty typu JA i TY.
  • Jak rozmawiać żeby być zrozumianym w małżeństwie?
  • Jak poprawić komunikację w małżeństwie?
  • Jak dbać o dobrą komunikację w małżeństwie?
  • Co wpływa na komunikację w małżeństwie?
  • Wspólny plan małżeński na poprawienie wzajemnej komunikacji małżeńskiej.

Zajęcia odbędą się w Białostockiej Akademii Rodziny Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Sokólska 1 w sali nr 115.

W trakcie trwania zajęć, organizatorzy zapewniają na miejscu fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat. Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

autor: Mirosław Truchel

facebook